Stabilt forskningsläge om klimatförändringarna


Den extrema vintern vi haft i norra Europa är ett av många tecken på att klimaförändringarna pågår just nu, inte motsatsen. Det är just extremt väder som är ett av de kännetecken som forskarna har varnat för under många år. Extremt kallt med mycket snö på vissa håll, extremt torrt eller extremt hett på andra håll.

Det finns många som har åsikter om klimatförändringarna, men bland dem som själva forskar om dessa är läget väldigt stabilt. Det är inte bara FN:s klimatpanel (som tillsatts av FN:s medlemsstater) som har fastslagit att människans utsläpp av växthusgaser har orsakat uppvärmningen av jorden med en knapp grad sedan industrialismens början och att uppvärmingen pgår just nu. Samma slutsats har också de nationella vetenskapliga akademierna runt om i världen och de naturvetenskapliga fakulteterna på de största universiteten kommir fram till. 

Att det vetenskapliga läget är om klimatförändringarna är mycket stabilt är också skälet till att finns en internationell politisk enighet om vad som orsakar dem. Ett bra exempel är det faktum är att USA:s senaste presidenter; Obama, Bush och Clinton, är överens i frågan om vad som orsakar förändringarna. Detsamma gäller här i Sverige; som miljöpartist anser jag att det finns stora brister i Moderaternas och Folkpartiets klimatpolitik, men samtliga riksdagspartier är helt överens om att vi måste minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser.

Det hela är mycket enkelt. Det krävs väldigt stora investeringar i förnyelsebar energi och energibesparande åtgärder, runt om i världen. Och en sådan satsning på ny teknik innebär dessutom stora konkurrensfördelar för de länder som ligger i framkant. Sverige ska vara ett av de länder som är världsledande i utvecklingen av ny teknik som ger renare miljö, klarar klimatet och ger massor av nya jobb.

Läs artiklar i Aftonbladet här, här, här och här.

Kommentarer
Postat av: Björn

Det är helt irrelevant om den politiska ledningen är överens, de har väl inte någon kunskap om hur något fungerar. De läser en rapport och får information från lobbyorganisationer, knappast att alla i toppen sitter och läser alla forskningsrapporter. När sen alla rapporter som visas av gammelmedia är "för" att vi förstör jorden, så är det väl klart att det är dessa som politikerna handskas med.Jag anser att du har fel om du anser att forskarvärlden är överens, det är den verkligen inte. Gå ut och läs rapporter från kända forskare som exempelvis Richard Siegmund Lindzen som är klimatprofessor på MIT som säger att IPCC har fel. Kom inte och tro att du vet mer än honom, och om du vägrar läsa vad sådana som honom anser så är du precis som min bild av ni förespråkare för klimatkris är.Det ska passa er, annars har de fel. Man måste låta alla sidor kunna visa upp sina svar, det är väldigt viktigt med en bra debatt. Just nu känns det som om det allt påverkas av pengar, pengar och åter pengar. Jag kan också börja forska och säga att i och med den nu högväxande nordeuropeiska björken har ökat med 1% i volym de senaste 50 åren, så betyder det att klimatet förändras...eller något sådant dumt.Det är bäst att acceptera, "vi vet inte", vi tror just nu, och det är farligt att tro om något som det "slösas" så fruktansvärt mycket pengar på. En modell är en modell, och då vi inte kan resa varken fram eller tillbaka i tiden så kommer det förbli modeller. Jag tror verkligen inte att vi vet hur vår jord fungerar.Jag är för utveckling av grön energi och andra nya teknologiska uppfinningar för att stoppa vår stora användning av fossila bränslen, men det måste finnas gränser.Du får gärna läsa:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1250872/Climategate-U-turn-Astonishment-scientist-centre-global-warming-email-row-admits-data-organised.htmlTack för mig,Björn

2010-02-25 @ 20:07:18
Postat av: Kalle

Björn,Tack för din replik. Det behövs mer vetenskap och mindre tro. Trots allt är det så att när man tror så går man till kyrkan/moskén/synagogan.Till Stefan,Vilka är de stora förnyelsebara energikällorna? Sol vind och vatten? Du tillhör kanske de som räknar in biomassa som en av de stora i framtiden? Vad är priset för sol, vad är priset för vind och vad är priset för vatten? Biomassa vet vi redan svaret på, det är en liten del men i det stora sammanhanget en parentes av får framtida energiförbrukning.

2010-02-25 @ 21:54:38
Postat av: Jesper

Det var ord och inga visor, synd att ingenting av det stämmer. För det första skulle jag vilja se vilka (granskade) rapporter som säger att vädret blir mer "extremt" av klimatförändringar? Teorierna om ökad styrka på orkaner/cykloner har snarare visat på motsatsen."vetenskapsläget", d.v.s. inte wg2 eller wg3 utan de som står för den faktiska vetenskapen i wg1 är ett 60-tal forskare, varav flertalet är involverade i utredningar om bedrägeri för tillfället. Sedan finns det tusentals forskare som skrivit under på att de absolut inte deltar i det artificiella konsensus som konstruerats. Kallar du det ett stabilt forskningsläge? Klassisk mp-logik...

2010-02-25 @ 22:20:29
URL: http://www.klimathotet.info
Postat av: Stefan Nilsson

FN:s klimatpanel sammanställer all forskning om klimatförändringarna, även "skeptisk" forskning, för att få en överblick över forskningsläget. Alla länder har representanter i panelen och rapporterna tas i konsensus.Att det är människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som har orsakat den ökning på en grad sedan industrialismen började är det inte bara FN:s klimatpanel som har konstaterat. Samma slutsats har också de nationella vetenskapliga akademierna runt om i världen och de naturvetenskapliga fakulteterna på de största universiteten kommit fram till.Kalle; det handlar inte bara om förnyelsebara energikällor utan lika mycket om annan miljöteknik, som minskar behovet av energi. samt ökade investeringar i kollektivtrafik, så att det blir lättare att leva utan bil, för de som vill. Vind och solkraft utvecklas snabbt och med ganska små medel kan de växa mycket snabbare än idag. När det gäller biobränslen finns det flera olika som alla har en roll att spela. Etanol är en parentes, men biogas, som gös av matavfall och annat biologiskt avfall har en mycket stor potential.Jesper; att vädret blir mer extremt är en av de saker som vetenskapen är allra mest tydlig med blir konsekvensen av den globala uppvärmningen. Det förvånar mig att du inte har hört det tidigare om du har följt debatten. Det handlar inte bara om oväder, utan om extrema vintrar, extrem torka och respektive nederbörd med översvämningar.Björn; antag att det vore så att det är inte över 90 procent sannolikhet att det är människans utsläpp av växthusgaser som är problemet, som FN:s klimatpanel säger. Anta i stället att det bara är 50/50-sannolikhet. Sättet att agera skulle ju vara detsamma i alla fall - vi skulle ju faktiskt vara tvungna att utgå från det värsta scenariot och minska utsläpp av koldioxid (dvs minska användningen av olja och kol) för att undvika potentiellt katastrofala förändringar.

2010-02-25 @ 23:43:01
Postat av: Björn

Hur kan vi ens anta det, det är för mycket smuts i hela alarmismen, det är svårt att lägga några beslut för att dessa "stora" säger att det är så. Det finns för många forskare som är av total annan uppfattning, säg klimatmötet i New York...(nu står förmodligen 99% av alla svenskar, VA?! det var väl i Köpenhamn?) Ja, det fanns ett klimatmöte, och det var skeptiker som var där, men var media på plats? Nej det var dem inte, hemskt samhälle tycker jag det börjar bli när media tar an sig rollen att bestämma åt oss vad vi ska tro. Leve Internet och det fria ordet.Det är för mycket pengar för någon som är värsta scenariot, det kan mycket väl vara så att det var ännu varmare under medeltiden, att klimatet förändras så mycket. Det finns El Niño uppvärmning och Mt. Pinatubo nerkylning som också påverkar hur temperaturen förändras, samt en massa annat som påverkar oss, ändringar av golfströmmen. Exempelvis så påverkar en förändring av molnmassan fruktansvärt mycket mer än allt vi släppt ut hittills under vår industrialismtid. Som jag sa innan, vi kan inte åka tillbaka i tiden, hade man kunnat det hade möjligheten funnits att vara säkra på hur det verkligen har varit. Moder jord är en komplex varelse, människan är en ung ras som tror sig kunna allt. Lite väl arroganta är vi nog om vi anser oss kunna modellera hur hon fungerar. Det är som sagt, en modell. Katastrofer och så vidare kan mycket väl vara faser som jorden har lite då och då, vi vet inte.Nu säger jag inte att jag är säker på att koldioxiden inte påverkar något alls, jag anser mest att det är för mycket skrämselpropaganda samt det är för stora investeringar till onödiga förändringar. Sverige behöver inte vara världens samvete.Vindkraft fungerar ju bara tack vare alla statliga finansieringar, det hade varit helt olönsamt annars, och solkraft är långt ifrån att vara effektivt. Jag tror snarare på forskning om ZPM. Och om att skapa små svarta hål där vi kan dra ut energi, mer än vi för in för att skapa dem. Finns forskning om detta där de lyckades en bra bit på vägen nyligen. Har tyvärr inte länken, men det är väl några årtionden tills något sådant finns fungerande. Använd kärnkraft tills dess, billigt och bra. Stannar företagen kvar i Sverige också.

2010-02-26 @ 01:49:39
Postat av: Jesper

Stefan,

Du säger "att vädret blir mer extremt är en av de saker som vetenskapen är allra mest tydlig med blir konsekvensen av den globala uppvärmningen."..Kan du visa mig en forskarrapport som hittat bevis för att det skulla vara så? Alltså inte en tidningsartikel eller pamflett från Greenpeace utan faktisk forskning?

2010-02-26 @ 13:08:22
URL: http://www.klimathotet.info
Postat av: Olof

Hej hopp alla glada debattlaxar!Jesper: Skulle gärna vilja veta varifrån uppgifterna att 1) ett 60-tal foskare står för vetenskapen i WG1 och 2) att de flesta av dessa är inblandade i bedrägeriutredningar kommer ifrån. Låter ju mycket spännande!F.ö. tycker jag ZPM låter som en helspejsad grej. Finns en bra artikel om detta på Stargate-wikin för den intresserade. Kan även rekomendera riktiga wikipedias artikel om "zero point energy" för den som vill bilda sig en uppfattning om forskningsläget för denna visionära energiform.Peace out!

2010-02-26 @ 14:30:42
Postat av: Stefan Nilsson

Naturvårdsverket har en bra sammanfattning över olika forskarraporter under 2009 om klimatförändringarna:http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_forandring/pdf/klimataret-2009.pdfNär det gäller kopplingen klimatförändringarna och extremt väder är denna rapport intressant, från World Meterological Organization (WMO); "Statement on Tropical Cyclones and Climate Change". WMO är FNs expertorganisation för meteorologiska frågor och bistår FN och medlemsstaterna med meteorologisk sakkunskap.http://www.wmo.ch/pages/prog/arep/tmrp/documents/iwtc_statement.pdf

2010-02-26 @ 20:14:56
Postat av: Jesper

Tack Stefan för länken! Men vad jag efterfrågade var inget uttalande från en workshop utan en forskarrapport.Som t.ex. den här, som också kommer från forskare inom WMO:http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n3/pdf/ngeo779.pdfDär tar man upp en hypotes om minskad omfattning men ökad intensitet i cykloner (modeller säger 2-11% fram till 2100). Resultatet är emellertid väldigt magert. En av slutsatserna lyder som följer:"In terms of global tropical cyclone frequency, it was concluded that there was no significant change in global tropical storm or hurricane numbers from 1970 to 2004"Olof:Jag måste ha uttryckt mig fel om jag sa så om wg1 OCH wg2! I så fall ber jag om ursäkt. Vad jag menade var så klart bara working group 1 som står för de faktiska vetenskapliga resultaten, d.v.s. den här:http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htmDär har vi en förhållandevis liten grupp i sammanhanget som i sin tur sammanfattas av ännu färre. Där ingår nyckelfigurerna Jones och Mann och ett antal till som för närvarande undersöks för potentiellt kriminella förehavanden i Storbrittanien (brott mot Freedom of Information Act). I USA har redan Manns paleoklimatologiska resultat (hockeyklubban) skrotats i samband med Wegman-rapporten, men han är ändå i fokus för en undersökning på sitt hemuniversitet Penn State.P.S. Jag håller med om att en ZPM från Stargate vore häftig att ha, men glöm inte bort att vi har minst 8 000 års energi för hela världen i Torium och oändligt mycket mer om fusionsreaktorerna, t.e.x. Tokomak kommer igång på allvar!

2010-02-26 @ 23:59:00
URL: http://www.klimathotet.info
Postat av: Lars Jonsson

Skeptiker anklagas ofta för att inte ha läst på och komma med vandringssägner. Du påstår följande: "Det är inte bara FN:s klimatpanel (som tillsatts av FN:s medlemsstater) som har fastslagit att människans utsläpp av växthusgaser har orsakat uppvärmningen av jorden med en knapp grad sedan industrialismens början och att uppvärmingen pgår just nu" Den ökning av temperaturen som skedde under 1900 talets första hälften anses av de flesta klimatforskare inklusive IPCC bero på ökad solinstrålning medan ökningen under de senaste trettio åren orsakats av människans utsläpp av växthusgaser, och uttrycket fastslagit existerar inte i vokabulären utan mycket sannolikt. Vad du påstår är alltså enbart din egen uppgift. Kanhända har du bara läst andras referat av AR4 och sedan sprider vad du själv kallar vandringssägner? Oavsett om människan har en viktig skuld för klimatets utveckling eller inte är det är oerhört viktigt om man som du vill ha en röst och påverka människor att du baserar dina påståenden på fakta.

2010-02-27 @ 14:23:14
Postat av: Classe Sjölin

Så länge man bara tillåter "rättstänkande" inlägg hos journalistmaffian inom svensk press att uttala sig så får vi nog f-n lära oss att har storebror sagt att forskarna har rätt så är vi utlämnade till det "redovisningsresultatet".

Som forskare och "expert" så har man ju sin trygghet bärgad om man svarar som dom betalande vill att man ska göra.

Vad som är sant eller inte kommer ingen att släppa till oss om det gynnar deras egen sak.

Alla redovisade "rättrådiga" resultat i pressen har väl körts tidigare genom åren, det vet varje journalist som har varit på PRAVDA...

2010-02-28 @ 19:46:51
URL: http://bloggclasse.blogspot.com
Postat av: Stefan Nilsson

Classe, man behöver inte läsa tidningar för att få reda på var vetenskapsläget ligger om klimatförändringarna. Det räcker med att läsa vilket uppslagsverk som helst, inkl. Wikipedia.Det är inte bara FN:s klimatpanel som säger att det är mer än 90 procent sannolikt att det är människans utsläpp av växthusgaser (fr. a. förbränning av olja och kol) som ligger bakom höjningen av jordens temperatur med en knapp grad de senaste hundra åren. Samma sak säger de nationella vetenskapliga akademierna i USA, Italien, Tyskland, Frankrike, Canada, Japan, Storbrittanien, Ryssland, Kina, Indien och Brasilien, dvs världens 10 ledande industrinationer.

2010-02-28 @ 21:11:27

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0