Tredelad föräldraförsäkring är en vinnare för alla


Under den pågående S-kongressen i Älvsjö ska beslut snart tas om föräldraförsäkringen. Av debatten inför kongressen att döma finns det goda möjligheter för ett beslut om tredelad försäkring - en tredjedel var för de båda föräldrarna och en tredjedel att disponera fritt.

En kort historieskrivning; socialminister Bengt Westerberg (FP) lanserade den första "pappamånaden" i början av 90-talet under den dåvarande Bildt-regeringen. Miljöpartiet tog initiativet till den andra reserverade månaden under samarbetet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiets kongress 2005 beslöt att ta ställning för en tredelad föräldraförsäkring.

Socialdemokraterna har brottats med frågan i flera år, men har inte velat eller vågat sätta ner foten. Dags för ändring på det nu, får man hoppas. I så fall blir det en av de reformer som en rödgrön regering kommer att genomföra efter valet 2010.

De tidigare införda "pappamånaderna" visade att föräldrarna ganska omgående anpassade sig till det nya. Papporna tog snabbt ut mer föräldraledighet, till glädje för barnen, dem själva och barnens mammor. Samma sak kommer att hända igen om antalet reserverade månader ökar från två till fyra.

Argumenten för att föräldrarna delar på föräldraförsäkringen är starka. Förutom att barnen får större tillgång till sina pappor när de är riktigt små ökar jämställdheten i hemmet. Mer jämställda hem är mer harmoniska hem. Och inte minst viktigt; kvinnornas roll på arbetsmarknaden stärks, eftersom arbetsgivaren inte automatiskt utgår från att det är kvinnan som ska vara föräldraledig.

Läs artikel i DN här.


Fredspris till Obama skapar möjligheter


Nobels fredspris till Barack Obama gläder många, men har också överraskat en del. Personligen tycker jag att Obama är det logiska valet.

Nobelkommittén skriver att Obama får priset för "his extraordinary efforts to strengthen international diplomacy and cooperation between peoples". Obama har under sin korta tid som president verkligen lyckats skapa ett bättre samarbetsklimat i världen. Han har dessutom tagit initiativ för nedrustning av kärnvapen, sett till att fredsprocessen i Mellanöstern kommit igång igen och inlett en diplomatisk offensiv gentemot Iran.

Visserligen leder Obama ett land som befinner sig i två krig; i Irak och Afghanistan. Men krigen har pågått i sex resp. sju år och de ärvdes från Georg Bush och Republikanerna för mindre än nio månader sedan. 
 
Möjligherna att hitta en hållbar lösning på klimatfrågan och skapa en rättvis fred i Mellanöstern har ökat genom att Obama fått priset. Tillsammans med kärnvapenfrågan är dessa de två viktigaste fredsfrågorna. Om vi inte lyckas hålla nere klimatökningarna kommer en rad väpnade konflikter att utlösas som i grunden beror på brist på naturresurser. Vi kommer i så fall sannolikt att se flyktingströmmar som inte liknar något vi hittills har sett i historien. En rättvis fred i Mellanöstern, där palestinierna äntligen får en egen livskraftig stat, skulle innebära en fredsinjektion för hela regionen.

RSS 2.0